Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat praktijk voor fysiotherapie T.Hanny het AVG-programma geheel heeft doorlopen. praktijk voor fysiotherapie T.Hanny verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


We geven antwoord op de volgende vragen:

– Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
– Welke persoonsgegevens worden binnen de binnen de organisatie gebruikt en verwerkt?
– Wat gebeurd er vervolgens met mijn gegevens?
– Wat doet de organisatie met mijn gegevens met betrekking tot derden?
– Hoe worden mijn gegevens bewaard?
– Waar worden mijn gegevens bewaard?
– Welke personen hebben toegang tot mijn persoonsgegevens binnen de organisatie?
– Wanneer worden mijn persoonsgegevens vernietigd?
– Maken jullie gebruik van digitale marketing? Denk hierbij aan Facebook, fax, email.
– Wat als ik minderjarig ben?
– Wat word er gedaan met papieren persoonsgegevens?
– Wat doet de organisatie bij een datalek?

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Fysiotherapie Theo Hanny is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

KvK nummer. 20.158.929
Big nummer. 79033770004

Welke persoonsgegevens worden binnen de binnen de organisatie gebruikt en verwerkt?
De volgende basispersoonsgegevens worden gebruikt:
– Uw Naam
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Land
– Geslacht
– Geboortedatum
– Uw telefoonnummer
– Uw emailadres
– Burgelijke staat

Bijzondere persoonsgegevens:
– Uw gegevens over uw gezondheid
– BSNnummer

Wat gebeurd er vervolgens met mijn gegevens?
U ontvangt een overeenkomst met handtekening op papier. Dit papier gebruiken wij voor interactie met de overheid in het belang van (en met toestemming van) de client. Deze overeenkomst zal verwerkt worden door de afdeling administratie en zal gedurende de looptijd van de overeenkomst bewaard blijven.


Wat doet de organisatie met mijn gegevens met betrekking tot derden?

Wij als organisatie verklaren dat wij nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen. Ook zullen wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Hoe worden mijn gegevens bewaard?

Als praktijk hanteren wij een een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke /technische incidenten.


Waar worden mijn gegevens bewaard?

Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met
beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.


Welke personen hebben toegang tot mijn persoonsgegevens binnen de organisatie?

In onze organisatie hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de organisatie.


Wanneer worden mijn persoonsgegevens vernietigd?

Wij als organisatie verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.


Maken jullie gebruik van digitale marketing? Denk hierbij aan Facebook, fax, email.

Wij als organisatie maken geen gebruik van digitale direct markering.


Wat als ik minderjarig ben?

Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken.

Wat word er gedaan met papieren persoonsgegevens?
Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

Wat doet de organisatie bij een datalek?
Binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld moet worden zodat wij als organisatie adequaat het datalek kunnen afhandelen en documenteren.